W nowoczesnym budownictwie popularnością cieszą się ogródki przyległe do lokali, które stanowią atrakcyjną alternatywę dla tarasów; pozwolić sobie na nie mogą jednak wyłącznie właściciele lokali usytuowanych na parterze lub na ostatnim piętrze budynków. Architekci wnętrz podkreślają, że tego typu ogródki dają namiastkę kontaktu z naturą i zapewniają możliwość relaksu.

Co do zasady ogródek stanowi część wspólną nieruchomości. Część wspólna nieruchomości jest definiowana jako grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu. Zalicza się do niej te elementy, które nie są wykorzystywane wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. W myśl art. 22 ust. 2 u.w.l. w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną wymagana jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej.

Ogródek przy lokalu – aspekty prawne

Zdaniem architektów wnętrz najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zawarcie umowy dotyczącej sposobu użytkowania ogrodu (quoad usum) lub ustanowienie służebności gruntowej. Sposób korzystania z ogródka określa wówczas regulamin danej wspólnoty, który może przewidywać dodatkowe opłaty od właścicieli lokali usytuowanych na parterze lub na ostatnim piętrze. Sposób jego zagospodarowania w takich sytuacjach może wymagać uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej. Będzie dotyczyło to zarówno montażu sprzętu na ścianie stanowiącej część elewacji, ale także – instalacji określonego rodzaju ogrodzenia czy doboru roślinności. Te elementy mogą oddziaływać na całą nieruchomość wspólną, wpływając na odbiór wizualny całego budynku. Nie pozostają bez wpływu na stosunki wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej, oddziałując na sferę interesów innych właścicieli lokali.

Status prawny ogrodów w bloku nie zawsze będzie taki sam. Właściciele lokali dążą do wyodrębnienia własności ogrodu, jednak jest to relatywnie rzadkie rozwiązanie. Wymaga dokonania podziału geodezyjnego działki, który jest pierwszym krokiem w drodze do uzyskania prawa własności. Należy pamiętać, że nawet ustanowienie odrębnej własności nie gwarantowałoby pełnej swobody. Elewacja budynku pozostanie bowiem wciąż elementem kwalifikowanym jako część wspólna nieruchomości. Konsultacji ze wspólnotą mieszkaniową będą wymagały niektóre formy jej zagospodarowania, tj. montaż markiz czy systemu klimatyzacyjnego.

Architekt wnętrz o ogródku przy lokalu

– Zakres uprawnień wspólnoty mieszkaniowej wciąż pozostaje przedmiotem debaty. Przed rozpoczęciem inwestycji należy zapoznać się z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami wspólnoty mieszkaniowejmówi Maciej Balcerek z warszawskiej agencji architektonicznej Perfect Space.

Jak przebrnąć przez gąszcz stale zmieniających się przepisów? Warto rozważyć zasięgnięcie porady specjalistów, świadczących kompleksowe usługi zarówno w zakresie poszukiwania odpowiedniej nieruchomości, projektu aranżacji wnętrza, prac wykończeniowych, jak również analizy aspektów prawnych inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here