Co to jest szkolenie ppoż

Pożar może pojawić się w najbardziej nieoczekiwanym momencie, a szkody, jakie za sobą niesie, potrafią być ogromne. Szkolenie ppoż pozwoli zapobiec panice, która nie jest wskazana oraz zapozna pracowników z tym, kto będzie koordynował działania ewakuacyjne w razie pojawienia się zagrożenia.

Czy szkolenie ppoż jest obowiązkowe?

Podchodząc do sprawy odpowiedzialnie, każdy powinien wiedzieć, że pożar może przynieść opłakane skutki materialne, uszczerbki na zdrowiu, a nawet utratę życia. Stąd ważne jest, by w razie niebezpieczeństwa, wiedzieć jak się zachować. Nie można więc traktować szkolenia ppoż lekceważąco, podczas gdy ma ono wpływ na życie i zdrowie wielu ludzi i ważne jest, by jak najwięcej z niego zapamiętać. W 1991 r. powstała ustawa regulująca przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Na chwilę obecną wszyscy zarządcy, właściciele oraz użytkownicy budynku są zobowiązani do przeszkolenia pracowników jak postępować w razie klęsk żywiołowych, pożaru lub innych zagrożeń. Wymogiem koniecznym jest też wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za stosowanie przepisów ochrony przeciwpożarowej i koordynację działań.

Jak przeprowadzić szkolenie ppoż?

Wiedza teoretyczna w dziedzinie szkolenia ppoż to podstawa i należy ją znać, ale to może nie wystarczyć. Gdy nasuwa się pytanie, co można jeszcze zrobić, bo przecież nikt nie chciałby mieć do czynienia z pożarem w praktyce, z pomocą może przyjść firma, która przygotuje człowieka w praktyce, w bezpieczny sposób, do działania w razie pożaru.

W jaki sposób firma przeprowadza szkolenie ppoż w praktyce?

Firma szczyci się tym, że przeprowadzając szkolenie ppoż, kładzie przede wszystkim nacisk na wiedzę praktyczną, a dopiero później na teorię. Całe szkolenie jest przeprowadzane w bezpieczny sposób, podczas którego w gotowości jest kadra praktyków, którzy na co dzień są oficerami straży pożarnej i nie jeden prawdziwy pożar mają za sobą. Firma realizująca takie szkolenie ma do dyspozycji nowoczesny sprzęt gaśniczy oraz pirotechniczny. Posiada także namiot, stworzony specjalnie z myślą o szkoleniu ppoż, który odwzorowuje systemy oraz sprzęt zainstalowany w obiekcie. Namiot ten jest wypełniany podczas szkolenia dymem, by odwzorować prawdziwy pożar.

Zadania, jakie należą do osób przechodzących szkolenie ppoż są między innymi:

  • poprawne użycie gaśnicy po uprzednim jej zlokalizowaniu,
  • ugaszenie trenażera imitującego pożary na poszczególnych elementach,
  • ewakuacja z namiotu.

Uczestnicy szkolenia gaszą pożar przy pomocy wewnętrznego hydrantu. Przeprowadzanie takiego szkolenia ppoż ma na celu przedstawienie jak bardzo niebezpieczny jest pożar oraz jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do takich niebezpiecznych sytuacji. Po przejściu takiego szkolenia kursant wie jak reagować w nagłych sytuacjach oraz ma wyrobione odpowiednie nawyki, sprzyjające odpowiedniemu zachowaniu w razie prawdziwego pożaru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here